Hà Nội kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư công trình cấp nước

Đây là một trong những chủ trương của UBND TP. Hà Nội nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác triển khai Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Đây là một trong những chủ trương của UBND TP. Hà Nội nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác triển khai Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố. Sau thời gian thực hiện Chương trình năm 2014, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Xuân Việt đánh giá, so với mục tiêu đặt ra (đến năm 2015 có 60% dân số khu vực nông thôn sử dụng nước sạch) thì kết quả đạt được còn hạn chế, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch mới đạt 36,68%. 

 

Nguyên nhân được lãnh đạo UBND Thành phố nhận định là do trình tự, thủ tục về đầu tư, định giá tài sản còn lại để bàn giao cho các doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư, quản lý khai thác, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước dở dang đã dừng hoạt động hoặc các công trình đang hoạt động kém hiệu quả còn phức tạp, cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Bên cạnh đó, 6 dự án cấp nước sạch tập trung liên xã đã được Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không bố trí vốn tiếp tục thực hiện; các sở, ngành còn lúng túng trong đề xuất huy động nguồn vốn thực hiện. Với những dự án thuộc Chương trình này sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới thì tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu.

 

Do đó, với những công trình cấp nước đang hoạt động, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất giải pháp cụ thể theo hướng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư quản lý khai thác, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đối với các công trình đang hoạt động thiếu hiệu quả. Các sở, ngành tập trung tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư các công trình cấp nước dở dang, đặc biệt về trình tự, thủ tục tiếp nhận đầu tư, linh hoạt trong định giá tài sản còn lại của công trình. 

 

Liên quan tới 6 dự án cấp nước sạch tập trung liên xã đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2012 nhưng ngân sách Thành phố còn khó khăn về vốn để thực hiện, hiện một số doanh nghiệp đang đề nghị được tiếp nhận làm chủ đầu tư, UBND Thành phố cũng đồng ý về nguyên tắc theo hướng xã hội hóa những dự án này và yêu cầu các cơ quan hữu quan đề xuất cụ thể những quy định, quy trình, trình tự thủ tục liên quan đến chuyển đổi hình thức đầu tư, kêu gọi xã hội hóa và lựa chọn nhà đầu tư; xây dựng dự toán và bố trí kế hoạch vốn đầy đủ.

 H. Bình

 

 

ngocthanh