Hà Nội “ì ạch” giải ngân vốn đầu tư

(BĐT) - Cơ quan Thống kê TP. Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 8/2016, giải ngân vốn đầu tư của Thành phố mới đạt khoảng 50% kế hoạch vốn năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch là do các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách lớn đều phải tiến hành rà soát lại để tránh tình trạng phát sinh tăng vốn.

Liên quan đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư, cơ quan Thống kê cho biết, ước tính 9 tháng năm 2016 giải ngân vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố đạt 179.988 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn nhà nước tăng 6,4%; vốn ngoài nhà nước tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2015. Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 55,4%, tăng 13,2% so cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất chiếm tỷ trọng 25,2%, tăng 3,1%; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản chiếm tỷ trọng 7,3%, tăng 9,2%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 11,5%.

Nhìn chung, các chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị thi công các công trình trọng điểm của Thành phố cơ bản đều thực hiện đúng tiến độ yêu cầu. Ước tính 9 tháng, giải ngân vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 22.820 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2015. 

Việt Anh