Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, lần đầu tiên TP. Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, lần đầu tiên TP. Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

 

Theo UBND TP. Hà Nội, trong năm 2014, Thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đạt 99,6% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, Thành phố đã cấp 2.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, gần 6.000 Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân và trên 40.000 Giấy chứng nhận đã được cấp cho các hộ gia đình mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Quang Vinh

ngocthanh