Hà Nội hạ cốt đê để làm cầu vượt 300 tỷ đồng

Cùng với việc xây cầu vượt An Dương - Thanh Niên giảm ùn tắc, đơn vị thi công đang gấp rút hạ mặt đê Nghi Tàm dài hơn một km trong vòng 7 tháng.