Hà Nội: Dự kiến chi 108 tỷ đồng xây tuyến đường đê hữu Đuống

UBND TP. Hà Nội đã thống nhất đầu tư xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống với số vốn đầu tư dự kiến khoảng 108 tỷ đồng.
Dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống (đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm) sẽ được đầu tư 108 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống (đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm) sẽ được đầu tư 108 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 681/HĐND-KTNS cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống (đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm).

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống (đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm). Cụ thể, xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi dài 6.700m.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 108 tỷ đồng từ ngân sách thành phố (vốn vay ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi). Nguồn vốn hoàn trả vốn vay ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 khu đất trên địa bàn huyện Gia Lâm. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2017 - 2020.

UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương tiện, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; thỏa thuận bằng văn bản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy mô và giải pháp kỹ thuật; hoàn thiện việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Trên địa bàn TP. Hà Nội, hiện có các sông lớn chảy qua như: Sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, sông Cầu và sông Cà Lồ. Do đó, để bảo đảm an toàn cho Thủ đô trong mùa mưa lũ, một hệ thống đê dài hơn 626km được đầu tư xây dựng dọc theo các con sông.

Trong đó, hệ thống đê từ cấp II đến cấp đặc biệt được xây dựng dọc theo ba con sông lớn là sông Hồng, sông Đà, sông Đuống với tổng chiều dài 231km. Ngoài ra còn có hơn 72km đê cấp III (gồm đê Hữu Cầu, tả Cà Lồ, hữu Cà Lồ, hữu Đáy, Quang Lãng, Liên Trung, Tiên Tân); 160km đê cấp IV (gồm đê hữu Đáy, tả Tích, tả Bùi, hữu Bùi, Mỹ Hà, Khánh Minh, Vòng Ấm, Đô Tân) và 62km đê cấp V (gồm các tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng). Cùng 41 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài 132,84km.


Reatimes.vn