Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào ngành du lịch

Ngày 11/12/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo “Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Kế hoạch hành động).

Ngày 11/12/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo “Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Kế hoạch hành động).

IMG

Dự thảo “Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đang được đóng góp ý kiến để hoàn thiện

Ảnh: Nhã Chi

Kế hoạch hành động đặt ra yêu cầu phát triển du lịch đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và bền vững; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với các tỉnh, thành phố khác. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch; phát triển du lịch phải gắn với việc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

 

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Kế hoạch hành động chú trọng đến việc xây dựng quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai; quy hoạch một số khu, điểm du lịch trọng điểm khác và quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, các loại hình phương tiện vận chuyển khách phục vụ phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hà Nội cũng sẽ đôn đốc hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu du lịch hồ Suối Hai; quy hoạch chi tiết Khu du lịch hồ Quan Sơn, Khu du lịch Sóc Sơn…

 

Một số dự án du lịch cũng sẽ được tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng như Khu du lịch Hương Sơn (dự án đường nối Khu du lịch Hương Sơn - Tam Chúc đến chùa Bái Đính, Ninh Bình); mở rộng và hoàn thiện hạ tầng khu vực bến Trò; dự án cải tạo, hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu du lịch quốc gia Ba Vì - Suối Hai (chú trọng các dự án đầu tư hạ tầng khu vực sườn Tây núi Ba Vì); dự án Đầu tư xây dựng cảng Bát Tràng giai đoạn II... Tại Hội thảo, đại diện Vụ Lữ hành (thuộc Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá, Dự thảo Kế hoạch hành động còn chưa đầy đủ, chưa sâu về nội dung, cần điều chỉnh lại cho phù hợp để thực hiện được tốt hơn.

Ngô Trần

thedung