Hà Nội đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê phòng chống lũ

Trong 5 năm (2015 - 2020), Hà Nội sẽ đầu tư hơn 130 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đê Vân Cốc - sông Hồng và xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy.

Trong 5 năm (2015 - 2020), Hà Nội sẽ đầu tư hơn 130 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đê Vân Cốc - sông Hồng và xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy. Cụ thể, kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đê Vân Cốc là 120 tỷ đồng và xây dựng kè sạt lở bờ tả sông Đáy 10 tỷ đồng. Tuyến đê Vân Cốc thuộc tuyến đê cấp I, dài 15 km nối tiếp với đê hữu sông Hồng đoạn từ K2+030 đến K8+800 đi qua địa phận huyện Phúc Thọ và Đan Phượng. Đoạn kè sạt lở bờ tả sông Đáy dài 400m, đoạn từ K38+150 đến cầu Văn Phương, xã Phương Trung (Thanh Oai).  

 

Từ năm 2015 - 2017, tuyến đê Vân Cốc sẽ được xây tường chắn sóng trên mái đê thượng lưu; tại những đoạn đông dân cư, đường hành lang chân đê được xây dựng với chiều rộng 5 m, đảm bảo yêu cầu chống lũ sông Hồng với tiêu chí đê cấp I, phù hợp với việc thực hiện bãi bỏ sử dụng các khu phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.  

 

 Dự án kè sạt lở bờ tả sông Đáy do UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư sẽ tiến hành khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu địa hình, địa chất; thỏa thuận với các cơ quan liên quan về nội dung quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình… Kinh phí chuẩn bị đầu tư khoảng 600 triệu đồng với thời gian thực hiện công tác trên không quá 12 tháng sau khi được bố trí kinh phí.    

Hoàng Minh

ngocthanh