Hà Nội chỉ đạo không để phát sinh nợ mới trong xây dựng cơ bản

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản (XDCB) trong năm 2015. Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

 

Đối với huyện Quốc Oai và Ba Vì, UBND TP. Hà Nội yêu cầu 2 huyện này kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số nợ XDCB thời điểm 31/12/2014, đảm bảo xác định chính xác số nợ của từng công trình, dự án trên cơ sở khối lượng thực hiện hoàn thành đã nghiệm thu. Khi đó, UBND các huyện tập trung quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

 

Đối với 11 huyện, thị xã (Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, Ứng Hòa, Sơn Tây), UBND TP. Hà Nội yêu cầu tiếp tục bố trí vốn năm 2015 bằng cách điều chỉnh nguồn vốn xây dựng cơ bản Thành phố phân cấp cho các quận, huyện, thị xã năm 2015; bổ sung từ nguồn đấu giá đất trên địa bàn, nguồn kết dư ngân sách, thưởng vượt thu và nguồn vốn huy động khác (ngoài ngân sách) của các huyện, thị xã trong năm 2015; đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong năm 2015, do đó Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ.

H.Bình

ngocthanh