Hà Nội cần tăng cường giám sát sau đầu tư

Tại Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Chính phủ

Tại Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm của UBND Thành phố trong đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng đô thị, cũng như trong quản lý và sử dụng đất đai.

 

Cụ thể, trong đầu tư dự án, đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng đô thị, TTCP cho biết, một số chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu như lựa chọn nhà thầu, trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu, đăng tải thông báo đơn vị trúng thầu. Công tác quản lý dự án, giám sát tiến độ của một số chủ đầu tư đối với nhà thầu chưa thường xuyên, dẫn tới nhiều dự án thi công chậm so với tiến độ phê duyệt, phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, làm tăng vốn ngân sách.

IMG

Thanh tra Chính phủ yêu cầu TP. Hà Nội thực hiện việc giao đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế phải thông qua đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án theo quy định

 Ảnh: Nhã Chi

Quá trình thanh tra, kiểm tra cho thấy, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, một số chủ đầu tư không chấp hành báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, nhưng TP. Hà Nội chưa có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cơ quan nhà nước đối với các dự án trên địa bàn Thành phố cũng chưa được thường xuyên; một số chủ đầu tư triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất dự án tại thực địa chậm hoặc thiếu năng lực tài chính dẫn đến dự án chậm triển khai, tuy nhiên việc xử lý các đơn vị này chưa được triệt để.

 

Đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai, TTCP cho biết, một số dự án trên địa bàn TP. Hà Nội vi phạm quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích, có dự án sau khi được giao đất nhưng chậm triển khai đến 2 năm; vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép, cũng chưa được các cơ quan chức năng xử lý triệt để. Việc TP. Hà Nội giao chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng thông qua hình thức tổ chức lựa chọn chủ đầu tư là chưa bảo đảm chặt chẽ theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2003, Điều 61 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/6/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai...

 

Về công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB), TTCP nêu rõ, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB tại một số dự án còn quá chậm (năm 2011 có 291 dự án đã có quyết định thu hồi đất, nhưng chậm hoàn thành GPMB hoặc chưa triển khai GPMB; năm 2012 có 154 dự án chậm GPMB, trong đó có 5 dự án cơ bản hoàn thành và 131 dự án chưa hoàn thành GPMB, 6 tháng đầu năm 2013 có 131/137 dự án chưa hoàn thành GPMB). Một số dự án trên địa bàn Thành phố vi phạm pháp luật về đất đai thuộc diện phải thu hồi, nhưng gặp khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với những chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền bồi thường GPMB và đã đầu tư một phần trên đất, một số dự án đã GPMB xong, do điều chỉnh quy hoạch, phương án sản xuất kinh doanh… dẫn đến chậm triển khai.

 

Trên cơ sở Kết luận thanh tra, TTCP yêu cầu TP. Hà Nội, khi giao đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế phải thực hiện đấu giá đất, hoặc đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và bảo đảm tính công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về PCTN, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư đang sử dụng đất, nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, chưa ký hợp đồng thuê đất hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; rà soát các dự án chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, không có khả năng thực hiện, thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Đối với việc quản lý các dự án đầu tư, TTCP yêu cầu TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám sát sau đầu tư, thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình triển khai thực hiện dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để có biện pháp khắc phục kịp thời, giảm thiểu số lượng các dự án không triển khai, chậm triển khai đang tồn tại như hiện nay; xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát đầu tư.

Tuấn Dũng

ngocthanh