Hà Nội: 107 dự án chậm tiến độ giai đoạn 2010 – 2016

(BĐT) - Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2010 - 2016, TP. Hà Nội đã thực hiện thẩm định, phê duyệt 522 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 85.129 tỷ đồng, trong đó có 64 dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư. 
Các dự án chậm tiến độ của Hà Nội chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhã Chi
Các dự án chậm tiến độ của Hà Nội chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, tổng mức đầu tư các dự án sau khi phê duyệt điều chỉnh là 92.134 tỷ đồng, vượt 7.005 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Trong giai đoạn này, có 415 dự án trên địa bàn Hà Nội thực hiện vượt và đúng tiến độ, còn 107 dự án thực hiện không đúng tiến độ. Thanh tra Chính phủ cho biết, các dự án chậm tiến độ của TP. Hà Nội chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đình hoãn, giãn tiến độ theo chủ trương của Chính phủ và Thành phố; một số công trình chưa được bố trí vốn kịp thời; một số dự án vướng mắc về quy hoạch, thiết kế. Bên cạnh đó, việc chấp hành tiến độ thi công của nhà thầu ở một số dự án không nghiêm; chất lượng thẩm định, phê duyệt một số công trình lớn, tính đặc thù cao còn nhiều hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh dự án sau này.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2010 - 2016, TP. Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 503 dự án, trong đó có 11 dự án thực hiện chỉ định thầu theo Chủ trương của Chính phủ; các dự án còn lại thực hiện đấu thầu rộng rãi. Trong số đó có 68 dự án điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung điều chỉnh chủ yếu do phát sinh các gói thầu trong quá trình triển khai thực hiện, thay đổi tổng mức đầu tư (di chuyển công trình ngầm nổi, phá công trình, điều chỉnh nội dung gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu).

Tuấn Dũng