Hà Nam phê duyệt 2 dự án sử dụng đất đấu thầu chọn nhà đầu tư

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt bổ sung danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017 gồm 2 dự án.

Thứ nhất là Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí tại phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý có địa điểm thuộc Lô A6 - Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Liêm Chính, diện tích đất quy hoạch hơn 10,2 nghìn m2. Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 187,9 tỷ đồng.

Thứ hai là Dự án Khách sạn Phủ Lý tại phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, địa điểm tại lô đất CC thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị mới River Silk City, diện tích đất quy hoạch 2.077 m2. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 104,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới là bên mời thầu cả 2 dự án trên.

Minh Thư