Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018. UBND Tỉnh cũng giao Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới là bên mời thầu, chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án.

Danh mục này gồm Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tây Phù Vân, TP. Phủ Lý; Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, TP. Phủ Lý, Dự án ĐTXD Tổ hợp thương mại dịch vụ Tokyo Debiz tại xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý có tổng vốn đầu tư lần lượt là 110 tỷ đồng, 85 tỷ đồng và 80 tỷ đồng.    

Nguyệt Minh