Gỡ vướng xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong xử lý tro xỉ của một số dự án nhà máy nhiệt điện.
Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Ảnh Internet
Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Ảnh Internet

Về diện tích bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện BOT, Thủ tướng yêu cầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân I (đang thi công) được áp dụng quy định bãi xỉ tại thời điểm ký kết hợp đồng BOT. Đối với các dự án nhà máy nhiệt điện đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đang thương thảo, chuẩn bị ký hợp đồng BOT được giữ nguyên diện tích bãi xỉ như đã phê duyệt tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện các biện pháp để giảm dần diện tích bãi xỉ của các dự án nhà máy nhiệt điện trên; đồng thời, yêu cầu các chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón...

Việt Anh