Giúp Việt Nam hoàn thiện pháp luật về mua sắm công

Hội thảo quốc tế về mua sắm công sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 15 và 16/1/2013 với sự tham gia của các nhà tài trợ, các luật gia quốc tế, giáo sư một số trường đại học quốc tế, cùng các nhà hoạch định chính sách đến từ một số Bộ, ngành của Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về mua sắm công sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 15 và 16/1/2013 với sự tham gia của các nhà tài trợ, các luật gia quốc tế, giáo sư một số trường đại học quốc tế, cùng các nhà hoạch định chính sách đến từ một số Bộ, ngành của Việt Nam.

 

Nội dung chính được tập trung chia sẻ và thảo luận tại Hội thảo là những tồn tại chính của hệ thống đấu thầu hiện hành, các vấn đề quan tâm đặc biệt và những kỳ vọng của các nhà tài trợ. 

 

Đi sâu vào từng chuyên đề, Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể như: đấu thầu trong đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT); mua sắm công tập trung và hợp đồng khung; cơ chế giải quyết tranh chấp trong đấu thầu. 

 

Cụ thể, Hội thảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế và thông lệ của Việt Nam về đấu thầu trong đầu tư theo hình thức đối tác công - tư để từ đó đưa ra các đề xuất xây dựng chính sách. 

 

Về các phương pháp đánh giá HSDT, bên cạnh phần giới thiệu tổng quan về các vấn đề lớn và tồn tại trong cách đánh giá HSDT ở Việt Nam do đại diện Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày, các chuyên gia luật của một số trường đại học quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Mỹ trong việc sử dụng phương pháp “đánh đổi” và cách thức giải quyết đối với HSDT chào giá thấp bất thường.

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia luật quốc tế và chuyên gia về mua sắm công của một số nước cũng sẽ chia sẻ những thông lệ quốc tế và kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công tập trung và hợp đồng khung.

 

Từ sự so sánh giữa những quy định hiện hành và thực tế triển khai mua sắm công của Việt Nam với hệ thống pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các nước trong Liên minh Châu Âu, Mỹ…, các chuyên gia luật đến từ các trường đại học, nhà tài trợ và tổ chức quốc tế sẽ đưa ra những đề xuất phù hợp cho Việt Nam. 

 

Những đề xuất này sẽ giúp Việt Nam xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về mua sắm công thích ứng với điều kiện trong nước; đồng thời tiệm cận hơn với các thông lệ của quốc tế. Đặc biệt, các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ giới thiệu và phân tích sâu hơn về cơ chế giải quyết tranh chấp trong đấu thầu theo mô hình của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế và Hiệp định Mua sắm chính phủ của Tổ chức Thương mại thế giới.

Lê Xuân

ngocthanh