Giao ACV thuê tư vấn ngoại quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất: Yêu cầu làm rõ căn cứ pháp lý

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài xây dựng phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất. 
2 phương án thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được Bộ GTVT đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhã Chi
2 phương án thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được Bộ GTVT đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ KH&ĐT, về phương án thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất, tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 16/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ GTVT chủ trì thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất. Đề nghị Bộ GTVT căn cứ chỉ đạo nói trên của Thủ tướng Chính phủ, có phương án lựa chọn tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực, kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư để tiến hành thuê tư vấn nước ngoài và sử dụng kinh phí của Tổng công ty để thực hiện, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ GTVT nêu rõ căn cứ pháp lý của việc kiến nghị Thủ tướng giao ACV làm chủ đầu tư để tiến hành thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất và sử dụng kinh phí của ACV để thực hiện.

Về việc chỉ định thầu lựa chọn tư vấn nước ngoài, Bộ GTVT căn cứ các điều kiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để quyết định việc chỉ định thầu theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trước đó, Bộ GTVT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất theo 2 phương án. Phương án 1, Bộ GTVT đề xuất thuê đơn vị tư vấn nước ngoài tiến hành đánh giá việc sử dụng đất cho hàng không; khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất (không bị giới hạn về quy hoạch sử dụng đất) nhằm nâng cao công suất khai thác, phù hợp với tốc độ phát triển vận tải và kế hoạch xây dựng CHKQT Long Thành. Kết quả nghiên cứu của phương án này sẽ độc lập với kết quả nghiên cứu trước đây. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 12 tháng (sau khi tuyển chọn tư vấn) với kinh phí dự kiến khoảng 40 - 50 tỷ đồng.

Phương án 2, Bộ GTVT đề xuất thuê đơn vị tư vấn nước ngoài tiến hành đánh giá việc sử dụng đất cho hàng không; nghiên cứu, đánh giá, thẩm tra, phản biện kết quả nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch của Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng hàng không ADCC; đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất trong điều kiện không bị giới hạn sử dụng đất, để nâng cao công suất của Cảng, phù hợp với tốc độ phát triển vận tải và kế hoạch xây dựng CHKQT Long Thành.

Trong 2 phương án đã nêu, Bộ GTVT đánh giá, Phương án 2 sẽ tận dụng được kết quả khảo sát, nghiên cứu trước đây, nhưng vẫn đảm bảo tính khách quan, trung thực, với thời gian thực hiện dự kiến khoảng 4 tháng (sau khi tuyển chọn tư vấn), kinh phí dự kiến khoảng 10 - 15 tỷ đồng.

Hoàng Việt

Tin liên quan