Giao 3.945 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 3.945,415 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2). 
Có 4 bộ và 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2). Ảnh: Tiên Giang
Có 4 bộ và 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2). Ảnh: Tiên Giang

Các bộ, địa phương được giao lần này gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải; 11 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 đợt 2 được giao ở trên, quyết định giao cho các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục và chi tiết mức vốn của các dự án; đồng thời, chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 đợt 2 được giao, các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao danh mục và mức vốn cụ thể của từng dự án theo quy định cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; báo cáo kết quả giao, thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 đợt 2 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2018.

Đồng thời, định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương do bộ, địa phương quản lý.

Minh Thư