Giảm diện tích Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình với quy mô 8,61 ha. 

Thủ tướng giao UBND Hòa Bình thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở công nhân (1,81 ha), khu tái định cư (1,8 ha), xây dựng trường mầm non (0,7 ha), đất hành lang kè suối Đúng, đất cây xanh theo quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện việc thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần chuyển đổi sang đất khu dân cư (2,29 ha) điều chỉnh cơ cấu đất trong khu công nghiệp, theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Minh