Giải quyết chồng chéo trong quy hoạch bằng Luật Quy hoạch

Ngày 15/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ biên tập Dự thảo Luật Quy hoạch đã có buổi họp lấy ý kiến các thành viên của Tổ và một số chuyên gia về Dự thảo lần 1 Luật Quy hoạch. Một trong những mục tiêu lớn của việc xây dựng Luật Quy hoạch là giải quyết tình trạng chồng chéo của các quy hoạch hiện tại.

Ngày 15/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ biên tập Dự thảo Luật Quy hoạch đã có buổi họp lấy ý kiến các thành viên của Tổ và một số chuyên gia về Dự thảo lần 1 Luật Quy hoạch. Một trong những mục tiêu lớn của việc xây dựng Luật Quy hoạch là giải quyết tình trạng chồng chéo của các quy hoạch hiện tại. 

IMG

84,88% quy hoạch cùng cấp chồng chéo

 

Theo Ban soạn thảo Dự thảo Luật Quy hoạch, nhiều quy hoạch hiện nay thiếu thống nhất, chồng chéo, chưa có tính liên kết, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau. Kết quả điều tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, có tới 84,88% quy hoạch cùng cấp có sự chồng chéo. Sự chồng chéo này bắt nguồn từ nguyên nhân chính là việc các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất quy định khác nhau về nội dung của từng loại quy hoạch. 

 

Bên cạnh đó, các quy hoạch hiện nay vẫn được lập riêng rẽ, chưa theo một trật tự nhất định. Hiện chưa có quy hoạch cấp quốc gia trong khi quy hoạch vùng mới chỉ dừng lại chủ yếu ở nội dung dự báo phát triển mà thiếu đi các yếu tố quan trọng đối với một bản quy hoạch là tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường. 

 

Bà Phạm Thúy Hạnh, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ cho rằng, Luật Quy hoạch được xây dựng như một cơ chế điều chỉnh chung cho tất cả các quy hoạch hiện nay đang được quy định tản mát trong các văn bản quy phạm pháp luật, vì thế văn bản luật này sẽ phải giải quyết dứt điểm những chồng chéo, mâu thuẫn trong lập quy hoạch hiện nay.

 

Luật Quy hoạch có nên điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành?

 

Trong buổi họp của Tổ soạn thảo đã có nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh đưa ra tại Dự thảo Luật Quy hoạch.

 

Ông Vũ Anh Tú, Vụ Kiến trúc Quy hoạch của Bộ Xây dựng bày tỏ đồng thuận ý kiến về việc có một Luật Quy hoạch chung để kiểm soát tất cả các quy hoạch hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, với một số quy hoạch chuyên ngành như quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai hiện đã có những văn bản luật cụ thể quy định rồi thì không nên đưa vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo nữa; mà những quy hoạch này sẽ có tính tham chiếu lẫn nhau ở một mức độ nhất định trong quá trình thực hiện.

 

Tuy nhiên, ông Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, quy hoạch tổng thế, quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch sử dụng đất là 3 nội dung quan trọng, mang tính chi phối và tác động rất lớn tới các quy hoạch khác. Do đó, nếu tách các quy hoạch này ở các văn bản luật khác nhau thì những vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn hiện nay trong công tác quy hoạch khó có thể giải quyết được.

 

Bên cạnh đó, đại diện Ban soạn thảo cho biết, liên quan đến hoạt động quản lý quy hoạch, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 Hội nghị lần thứ 4  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nêu rõ: một là, xây dựng Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước; hai là, tạo cơ chế thẩm định độc lập, tập trung, do một đầu mối chịu trách nhiệm; ba là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; bốn là, coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch.

 

Với mục tiêu chính sách như vậy, ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ KH&ĐT nêu quan điểm, Luật Quy hoạch có thể sẽ điều chỉnh ở phạm vi tổng thể, khái quát đối với các loại quy hoạch (quốc gia, vùng, cấp tỉnh, ngành và lĩnh vực…) nhưng cụ thể từng quy hoạch chuyên ngành thì cần có các văn bản dưới luật và các văn bản pháp luật quy định về quy hoạch chuyên ngành để điều chỉnh chi tiết hơn.

Tin và ảnh: H.Bình

trungnam