Giải quyết các kiến nghị về vốn để phát triển văn hóa tại Hà Tĩnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác VHTT&DL và gia đình năm 2014,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác VHTT&DL và gia đình năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015…, trong đó có liên quan đến các kiến nghị cụ thể của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Liên quan đến vấn đề vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015, Bộ VHTT&DL ghi nhận và tiếp tục hỗ trợ tối đa để tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; tôn tạo các di tích.

IMG

Sở VHTT&DL Hà Tĩnh được giao làm đầu mối quản lý nguồn vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch và làm chủ đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn này

 Ảnh: Nhã Chi

Về việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của Tỉnh, Bộ VHTT&DL ủng hộ chủ trương, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cho các công trình văn hóa, thể thao, lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để 2 Bộ này xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Về vốn Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch, Bộ VHTT&DL đề nghị Tỉnh chỉ đạo và giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh làm đầu mối quản lý nguồn vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch và làm chủ đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn này. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn để tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

 

Cùng với đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng cho rằng, cần tích cực triển khai giai đoạn 3 dự án của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Tĩnh và tiến hành công tác chuẩn bị để thực hiện giai đoạn 4 của Dự án. Bộ trưởng đề nghị Tỉnh giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và thống nhất với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Ban Quản lý dự án ADB (thuộc Bộ VHTT&DL) để triển khai thực hiện… 

 

Bên cạnh các vấn đề trên, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh còn yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch phát triển ngành VHTT&DL, đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm; chú trọng phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao. Xây dựng quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng điểm; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt với các địa phương trong khu vực… để tạo ra sự phát triển bứt phá về du lịch trong những năm tới.

BK

ngocthanh