Giải pháp quản lý rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu

Cuối tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm CHARTIS Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Giải pháp quản lý rủi ro bằng bảo hiểm cho doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Hội thảo nhằm thảo luận và giúp các nhà xuất khẩu của Việt Nam hiểu biết về những rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu cũng như tìm giải pháp khắc phục rủi ro.

Cuối tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm CHARTIS Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Giải pháp quản lý rủi ro bằng bảo hiểm cho doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Hội thảo nhằm thảo luận và giúp các nhà xuất khẩu của Việt Nam hiểu biết về những rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu cũng như tìm giải pháp khắc phục rủi ro.

IMG

Theo đại diện VCCI, cùng với tiến trình nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện với không ít thách thức từ quá trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài thường gặp một số vấn đề như rủi ro với hàng hóa xuất khẩu trong quá trình vận chuyển, rủi ro về tín dụng xuất khẩu khi người mua hàng không thực hiện trách nhiệm thanh toán và trách nhiệm của người xuất khẩu đối với sản phẩm khi bán trên thị trường nước ngoài… 

 

Một trong những công cụ để quản lý hiệu quả rủi ro trong hoạt động xuất khẩu là bảo hiểm xuất khẩu. Về vai trò của bảo hiểm xuất khẩu đối với doanh nghiệp, ông Hồ Quang Đức, Giám đốc khối khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm CHARTIS Việt Nam cho biết, trong giai đoạn đấu thầu, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm là một yêu cầu có trong tất cả các hợp đồng mua bán với các đối tác như Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu… nếu không đáp ứng yêu đó, có thể dẫn đến việc hủy hợp đồng, doanh nghiệp xuất khẩu bị mất uy tín. Không dừng lại ở đó, ngay cả khi thắng thầu, những khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm có thể dẫn tới những thiệt hại tài chính khổng lồ cho nhà thầu Việt Nam. 

 

Qua các phân tích tại Hội thảo cho thấy, nếu không có bảo hiểm, doanh nghiệp có thể tiêu tốn rất nhiều tiền cho chi phí kiện tụng và bồi thường; nhà xuất khẩu có nguy cơ tranh chấp với người mua trong trường hợp có khiếu nại xảy ra đối với sản phẩm của họ…

 

Ngoài ra, nhiều ý kiến tại Hội thảo còn cho rằng, bảo hiểm xuất khẩu cũng sẽ mang lại giá trị gia tăng cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giúp các nhà xuất khẩu nâng cao khả năng đàm phán với người mua hàng tốt hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nước ngoài.

Bích Thủy

trungnam