Giải pháp nào hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc hiệu quả?

Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN: Để quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiệu quả, chúng ta cần phải thực hiện đồng thời nhiều giải pháp...

IMG

Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN:

Để quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiệu quả, chúng ta cần phải thực hiện đồng thời nhiều giải pháp tổng thể như: tập trung phát triển DNNN trong những ngành quan trọng, đổi mới cơ chế quản trị, hoàn thiện quản lý DNNN... Đặc biệt, chúng ta cần kiên quyết chấm dứt tình trạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư dàn trải ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính trước năm 2015.

IMG

Bà Victoria KwaKwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam:

Trên thực tế, nhiều hoạt động của DNNN Việt Nam vẫn phụ thuộc vào đầu tư, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu tính liên kết với nhau và với DN nước ngoài. Vì vậy, việc tái cơ cấu hoạt động của DN là rất quan trọng nhằm hỗ trợ DN tạo bước tiến cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

IMG

Ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

Tái cơ cấu DN là quá trình phân bố lại, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và thực hiện theo cơ chế thị trường cạnh tranh minh bạch. Việc phân bố lại nguồn lực DN phải dựa trên sự ổn định kinh tế vĩ mô lâu dài, vững chắc; thắt chặt đầu tư của DNNN, triệt tiêu đầu tư đi tìm địa tô hơn lợi nhuận; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Minh Thủy

Ảnh: LTT

ngocthanh