Giải pháp nào để xử lý tình trạng doanh nghiệp FDI vắng chủ?

Ông Đặng Xuân Đào, Chánh Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Tối cao: Tòa án là đơn vị liên quan đến việc xử lý doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký...

IMG

Ông Đặng Xuân Đào, Chánh Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Tối cao:

Tòa án là đơn vị liên quan đến việc xử lý doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký, chủ đầu tư bỏ về nước hoặc không thể liên lạc được (gọi là DN FDI vắng chủ) như xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục giải thể DN, tranh chấp công nợ… Tuy nhiên để giải quyết, cần phải căn cứ vào từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp DN vẫn còn người đại diện (trừ đại diện là người nước ngoài bỏ trốn), Tòa đề nghị người đại diện tham gia để giải quyết những bước tiếp theo. Cũng liên quan đến vấn đề giải quyết phá sản của DN, hiện nay, Tòa án nhân dân Tối cao đang chuẩn bị Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) để trình Quốc hội. Nếu thời gian tới, dự án Luật Phá sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sẽ giúp giải quyết nhiều nội dung liên quan trong vấn đề này.

IMG

Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế thuộc Bộ Tư pháp:

Đến nay, Việt Nam đã có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ để quản lý doanh nghiệp FDI trong trường hợp DN có hoạt động kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, DN FDI vắng chủ lại là trường hợp đặc biệt, chủ biến mất, pháp nhân không tồn tại, không có người đại diện. Theo tôi, trường hợp DN FDI vắng chủ thực tế là DN phá sản, mà phá sản thì xử lý theo các quy định của Luật Phá sản. Theo đó, chúng ta cần khảo sát thực tiễn để đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả nhất, rà soát những quy định về quản lý nội dung này, bổ sung chế tài để xử lý các điểm vướng hiện nay.

Trung Hiếu (ghi)

Ảnh: Tâm-Thủy (st)

ngocthanh