Giải pháp để triển khai hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư

Ông Lê Văn Học - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội: Cần xem xét, ưu tiên phân bổ vốn trái phiếu chính phủ dự phòng hoặc tăng tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 để tiếp tục đầu tư các dự án.

IMG

Ông Lê Văn Học - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội:

Cần xem xét, ưu tiên phân bổ vốn trái phiếu chính phủ dự phòng hoặc tăng tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 để tiếp tục đầu tư các dự án, công trình dở dang, đưa vào sử dụng. Nhất là ưu tiên cho các dự án đang bị cắt giảm, giãn, hoãn tiến độ tại các địa phương, các tỉnh miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra, quản lý sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền.

IMG

Ông Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM:

Để triển khai hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ cần rà soát lại toàn bộ những dự án đã chấp thuận và đang đầu tư dở dang, căn cứ vào nguồn vốn trái phiếu chính phủ có thể huy động được theo nghị quyết của Quốc hội, tiếp tục có kế hoạch đầu tư. Đồng thời, Chính phủ cần yêu cầu các địa phương chủ động bố trí các nguồn vốn khác, sớm hoàn thành các công trình được đầu tư, không để công trình đã đầu tư dở dang kéo dài, dẫn đến hư hỏng, xuống cấp gây lãng phí.

IMG

Ông Trần Xuân Hòa - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

Để triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này phải chặt chẽ, nhất là những quy định về sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ đối với xây dựng cơ bản. Tôi cho rằng thời gian tới phải chỉnh sửa, khắc phục những tồn tại, hạn chế của các quy định về sử dụng vốn trái phiếu chính phủ để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

Ngô Trần (thực hiện)

ngocthanh