Giải ngân vốn FDI 8 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/8, cả nước đã có 672 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 5,52 tỷ USD, bằng 56,5% cùng kỳ năm 2011.

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/8, cả nước đã có 672 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 5,52 tỷ USD, bằng 56,5% cùng kỳ năm 2011. Cũng trong thời gian này, đã có 244 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,95 tỷ USD, bằng 96,8% cùng kỳ năm 2011. Như vậy, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 8 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 8,47 tỷ USD, bằng 66,1% cùng kỳ 2011.


Một tín hiệu tích cực là trong 8 tháng đầu năm, vốn FDI đã giải ngân đạt 7,28 tỷ USD, bằng 99,7% cùng kỳ năm 2011. Kết quả này có được là do nhiều dự án đã được cấp phép trong những năm trước đây đang vào giai đoạn triển khai mạnh.


Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều FDI nhất  với 281 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 5,74 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 8 dự án đầu tư đăng ký mới, có tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1,72 tỷ USD, chiếm 20,4%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 124 dự án đăng ký mới, có tổng vốn cấp mới và tăng thêm 377 triệu USD, chiếm 4,4%.


Một điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án FDI trong 8 tháng đầu năm 2012 có quy mô vừa và nhỏ. Trong số 672 dự án được cấp mới chỉ có 1 dự án có vốn đăng ký đầu tư trên 1 tỷ USD trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; có 57 dự án có quy mô từ 10 triệu USD trở lên (chiếm 8,1% số dự án) với tổng vốn đăng ký đầu tư 3,6 tỷ USD. Khá nhiều các dự án FDI có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với 126 dự án có quy mô vốn từ 100.000 USD trở xuống, chiếm 19% tổng số dự án FDI được cấp phép đầu tư trong 8 tháng, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, kinh doanh thương mại và sản xuất phần mềm.
 

Quang Minh

trungnam