Giải ngân FDI 9 tháng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017

(BĐT) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 13,25 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.
9 tháng năm 2018, Việt Nam thu hút hơn 25 tỷ USD vốn FDI. Ảnh: Đăng Khoa
9 tháng năm 2018, Việt Nam thu hút hơn 25 tỷ USD vốn FDI. Ảnh: Đăng Khoa

Tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu của khu vực FDI kể cả dầu thô đạt 127,8 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,4% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu đạt 104,1 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực FDI xuất siêu 23,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 21,9 tỷ USD không kể dầu thô.

Hiện cả nước có 2.182 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 14,1 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2017 và có 841 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,5 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 9 tháng năm 2018, cả nước có 5.275 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 5,7 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,8 tỷ USD; đứng thứ ba là bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,1 tỷ USD.         

Hải Bình