Giải ngân 90% ngân sách của dự án EU - VIETNAM MUTRAP III

Thông tin trên vừa được Bộ Công thương công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (EU - VIETNAM MUTRAP III) tổng kết 4 năm thực hiện Dự án, tổ chức ngày 28/5 tại Hà Nội.

 

Thông tin trên vừa được Bộ Công thương công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (EU - VIETNAM MUTRAP III) tổng kết 4 năm thực hiện Dự án, tổ chức ngày 28/5 tại Hà Nội.


Đánh giá chung về tình hình thực hiện Dự án, bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Giám đốc Dự án cho biết, các hoạt động của Dự án đã được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ giải ngân tương đối tốt. Hàng năm Dự án thường xuyên rà soát và điều chỉnh kế hoạch giải ngân hoạt động, do đó vừa đảm bảo tiến độ giải ngân, vừa đáp ứng được những yêu cầu cấp bách mới phát sinh. Trong 4 năm hoạt động, Dự án đã triển khai được 70 hoạt động kỹ thuật (bổ sung 26 hoạt động so với 44 hoạt động theo kế hoạch ban đầu đã được phê duyệt), đạt gần 160% kế hoạch đặt ra. Lũy kế giải ngân tính từ thời gian đầu thực hiện Dự án đến ngày 30/4/2012 đạt trên 90% tổng ngân sách.

Dự án MUTRAP III thực hiện từ 2008 - 2012, có tổng ngân sách là 10,67 triệu Euro, trong đó EU tài trợ 10 triệu Euro, phía Việt Nam góp vốn đối ứng là 670 nghìn Euro. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật do Ban đặc trách Dự án trực tiếp triển khai là hỗ trợ xây dựng chiến lược và xây dựng văn bản pháp luật, trong đó có hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ đến năm 2020; nghiên cứu phục vụ công tác hoạch định chính sách; hỗ trợ doanh nghiệp; phổ biến thông tin; biên soạn và xuất bản nhiều ấn phẩm; đào tạo, nghiên cứu khảo sát; hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin, cung cấp trang thiết bị cùng với hoạt động truyền thông rộng rãi...

 

Trong khuôn khổ Dự án, Bộ Công thương và Ủy ban châu Âu (EC) đã đặt riêng một hợp phần và dành ngân sách 1,7 triệu Euro cho việc tăng cường khả năng điều phối của Bộ Công thương đối với khu vực  doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo để xây dựng một chiến lược hội nhập thương mại nhất quán, bền vững về mặt xã hội và môi trường. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và trường đại học được thực hiện thông qua 7 tiểu dự án cho 6 đơn vị dưới sự tài trợ và quản lý trực tiếp của Phái đoàn EU tại Việt Nam thông qua đấu thầu lựa chọn các đề xuất và Ban đặc trách Dự án chịu trách nhiệm hướng dẫn các tiểu dự án tuân thủ các quy định của EC và giám sát các hoạt động triển khai.

 

Trong quá trình triển khai các hoạt động, Dự án đã tích cực và chủ động phối hợp với các dự án/chương trình của các nhà tài trợ khác để cùng triển khai hoạt động hoặc hoạt động bổ sung cho nhau, tránh trùng lặp. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy cho biết thêm, Dự án được các bên đánh giá rất cao là nhờ vào những yếu tố như: Dự án được vận hành dựa trên quyền tự chủ Dự án và các hoạt động được xây dựng dựa trên nhu cầu; sự tham gia của các lĩnh vực liên quan; các phương pháp tiếp cận kế hoạch linh hoạt…

 

Ngoài ra, tại Cuộc họp, đại diện của các bên được hưởng lợi từ Dự án như các hiệp hội, các trường đại học… cũng nêu những kết quả đã đạt được, cùng những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiểu dự án và đưa ra kiến nghị. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên tại cuộc họp là nhu cầu nâng cao năng lực và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, đồng thời mong muốn EU tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ thiết thực hơn nữa trong thời gian tới. 

Tin và ảnh: Bích Thủy

 

trungnam