Gia Lai thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo đẩy nhanh tiến tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng (ĐTXD) cơ bản năm 2012.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo đẩy nhanh tiến tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng (ĐTXD) cơ bản năm 2012. 

 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, tính đến hết tháng 8/2012, tiến độ giải ngân các nguồn vốn ĐTXD cơ bản thuộc ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn thực hiện chậm, đạt 41,04% kế hoạch vốn. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo tích cực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xử lý những tồn tại, vướng mắc; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật tư, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ công trình và giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012. Đảm bảo đến hết quý III/2012, giải ngân đạt trên 70% kế hoạch vốn và đến 31/12/2012 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn do Nhà nước giao, không được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2013. 

 

Riêng các công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, cần hoàn thành kế hoạch giải ngân trước ngày 30/4/2013. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Các sở, ngành, địa phương nào không sử dụng hết vốn theo kế hoạch được giao sẽ bị cắt vốn, đồng thời, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND Tỉnh vì không hoàn thành nhiệm vụ.  

 

UBDN tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2012 của các chủ đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Thành Nhân

 

ngocthanh