Gia hạn thủ tục Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho phép Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất gia hạn thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đến cuối quý II/2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

UBND Tỉnh cũng yêu cầu, trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh (nếu có) Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án hoặc Kết quả thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế phòng cháy chữa cháy của Dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định có thay đổi (nếu có) về quy mô, vị trí... các hạng mục, công trình thuộc Dự án, thì Công ty phải có trách nhiệm chỉnh sửa theo ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời cam kết bằng văn bản không đòi bồi hoàn các chi phí do phải chỉnh sửa các hạng mục, công trình của Dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, theo yêu cầu của Tỉnh, Công ty phải bảo đảm an toàn cho công trình và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ...    

Minh Thông