Ghi nhận nhiều thành quả trong 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Sáng ngày 27/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 27/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Giải ngân gần 100 tỷ USD trong 25 năm

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh khẳng định, trong suốt những năm qua, đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đáng kể thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò tích cực trong việc đổi mới thủ tục hành chính và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Báo cáo Tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu cho biết, khu vực kinh tế FDI ngày càng phát huy vai trò quan trọng và có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

 

Tính đến hết tháng 2/2013, Việt Nam đã thu hút được 14.550 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 211 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 100 tỷ USD. Đóng góp của khu vực FDI vào ngân sách nhà nước ngày càng tăng qua các thời kỳ, từ 1,8 tỷ USD (1994 - 2000) lên 14,2 tỷ USD (2001 - 2010). Năm 2012, nộp ngân sách của khu vực FDI (không kể dầu thô) là 3,7 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng thu ngân sách.

 

Một trong những đóng góp quan trọng của đầu tư nước ngoài là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay, 58,4% vốn FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng của khu vực FDI đạt gần 18%/năm. Khu vực FDI đã tạo ra gần 45% giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như: viễn thông, khai thác, chế biến dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin, thép, xi măng...

 

Trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, FDI đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu. Đặc biệt, hiện nay khu vực FDI đã tạo việc làm cho trên 2 triệu lao động trực tiếp và khoảng 3 - 4 triệu lao động gián tiếp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi cơ cấu lao động.

 

Tháo gỡ rào cản cho dòng vốn FDI

 

Ghi nhận nhiều đóng góp tích cực của khu vực FDI, song trong 25 năm qua, thu hút vốn FDI vào Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, mà cụ thể là hiệu quả tổng thể nguồn vốn FDI chưa cao. Trong công nghiệp - xây dựng, các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; có quá ít dự án về kết cấu hạ tầng. Tỷ trọng dự án trong nông, lâm, ngư nghiệp thấp và có xu hướng giảm dần.

IMG

Ảnh: LTT

Hiện FDI hiện tập trung chủ yếu tại địa bàn có điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến mất cân đối vùng miền, không đạt được mục tiêu hướng đầu tư nước ngoài vào địa bàn khó khăn. Mục tiêu chuyển giao công nghệ qua các dự án FDI cũng chưa đạt được như mong muốn khi chỉ có khoảng 5-6% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ cao, trong khi có tới 14% doanh nghiệp có công nghệ thấp và lạc hậu. 

 

Đánh giá về những tồn tại trong thu hút FDI, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: FDI rất quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Qua 25 năm thu hút FDI, chúng ta rút ra nhiều bài học vô cùng quan trọng. Cần có sự chuyển đổi mạnh hơn, tạo ra sự cạnh tranh mạnh hơn; tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn là nhu cầu cấp bách cần thực hiện để khắc phục những tồn tại. 

 

IMG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Để tạo môi trường đầu tư tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thu hút FDI vào Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện: Thứ nhất, rà soát, tập trung thu hút đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, đặc biệt là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Thứ hai, rà soát, bổ sung các quy định về: tiêu chí công nghệ cao (ưu tiên công nghệ thông tin và công nghệ sinh học); dự án công nghiệp hỗ trợ; bổ sung thể chế, quy chế ưu đãi đầu tư vào thị trường vốn, thị trường tài chính; quy định rõ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, tập trung rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch; công khai quy hoạch; tăng cường quản lý nhà nước vào giám sát quy hoạch. Thứ tư, hoạt động xúc tiến đầu tư phải có trọng tâm trọng điểm, có sự điều phối trong cả nước; tránh chồng chéo, khắc phục cạnh tranh không lành mạnh trong thu hút đầu tư giữa các địa phương, tránh thu hút không phù hợp với quy định của pháp luật. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế phân cấp vừa phát huy tính năng động sáng tạo vừa phải đảm bảo quản lý thống nhất và tạo điều kiện để nhà đầu tư kinh doanh có hiệu quả.

Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu cùng chung nhận định, để thu hút FDI đạt hiệu quả, ngoài các giải pháp chung về cải thiện môi trường đầu tư như: ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng thị trường nội địa, khắc phục các nút thắt về kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực… thì các chính sách ưu đãi đầu tư có ý nghĩa quan trọng. Cần xây dựng một hệ thống chính sách đủ sức hấp dẫn, minh bạch để thu hút nhà đầu tư. Mặt khác cũng cần có những quy định, chế tài để không cho những dự án ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng đầu tư vào Việt Nam.

Quang Minh

trungnam