Gần 4 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai

Đây là nguồn vốn ODA được Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

Đây là nguồn vốn ODA được Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

 

Dự án nhằm nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng, thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia nói chung và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nói riêng thông qua hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật về quan trắc và dự báo khí tượng, thủy văn; đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật; tăng cường khả năng ứng phó thiên tai nhờ hệ thống giám sát thường xuyên. 

 

Dự kiến, mức vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (thông qua Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc) là khoảng 3,97 triệu USD; vốn đối ứng Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ quản Dự án) bố trí khoảng 9,66 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng, tính từ khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt Dự án.

TH-CD

 

ngocthanh