Gần 28 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2018

(BĐT) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 27,911 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong 18 ngành, lĩnh vực có vốn FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đăng ký là 13,279 tỷ USD. Ảnh: Quang Hưng
Trong 18 ngành, lĩnh vực có vốn FDI, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đăng ký là 13,279 tỷ USD. Ảnh: Quang Hưng

Trong đó, có 2.458 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15,028 tỷ USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017; 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,543 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2017. Có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 6,34 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ 2017.

Tính đến ngày 20/9/2018, ước tính vốn FDI thực hiện đạt 15,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đăng ký là 13,279 tỷ USD, 847 dự án đăng ký mới. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 5,714 tỷ USD, 79 dự án đăng ký mới. Thứ ba là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với tổng vốn đăng ký là 2,385 tỷ USD.

Trong số 105 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đăng ký là 7,684 tỷ USD và 356 dự án đăng ký mới, tiếp đó là Hàn Quốc, Singapore,...

Về địa bàn đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2018, Hà Nội là địa phương dẫn đầu, tiếp theo là TP.HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trần Nam