Gần 13 tỷ Yên đầu tư phát triển hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc II

(BĐT) - Lễ ký kết Hiệp định vốn vay ODA Nhật Bản giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản vừa được tổ chức. 

Hiệp định có tổng giá trị 12,865 tỷ Yên Nhật để đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc (II).

Dự án được triển khai nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng cơ bản cho Khu CNC Hòa Lạc ở ngoại vi Hà Nội, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực Việt Nam còn chưa bắt kịp các quốc gia Đông Nam Á khác như: đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, đồng thời nâng cấp ngành công nghiệp. Vốn vay từ Dự án sẽ được phân bổ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu CNC Hòa Lạc cùng các dịch vụ tư vấn hỗ trợ.

Đây là khoản vay thứ hai của Dự án. Trước đó, Nhật Bản đã cung cấp khoản vay ODA đầu tiên cho Dự án trị giá 15,218 tỷ Yên (Hiệp định vốn vay được ký vào tháng 03/2012).                

Việt Anh