EVN tiếp tục vượt kế hoạch về giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2014, hoạt động thu xếp vốn cho các dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2014, hoạt động thu xếp vốn cho các dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng giá trị cam kết từ các tổ chức tài chính quốc tế đa phương và song phương là 4,73 tỷ USD, trong đó, giá trị ký kết đạt 3,1 tỷ USD.

 

Trong điều kiện thu xếp vốn có nhiều thuận lợi hơn các năm trước, Tập đoàn và các đơn vị giữ vững nguyên tắc ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết và nghiệm thu kịp thời khối lượng hoàn thành để giải ngân nhanh các nguồn vốn. Các dự án thi công bảo đảm thiết kế và chất lượng, được nghiệm thu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

EVN đánh giá, nhìn chung, trong năm 2014, các dự án nguồn điện và lưới điện đã được đáp ứng đầy đủ vốn thanh toán, không có dự án nào phải dừng thi công do thiếu vốn. Năm 2014 cũng là năm thứ hai liên tiếp EVN đã hoàn thành vượt kế hoạch về giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện. Cụ thể, tổng giá trị đầu tư xây dựng ước đạt 125.453 tỷ đồng, vượt 1,53% so với kế hoạch và tăng 27,91% so với năm 2013.

 V. Thắng

ngocthanh