Duyệt đề xuất dự án kết nối tới Khu sân bay Nha Trang

(BĐT) - Đề xuất dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối Khu sân bay Nha Trang do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn lập vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Dự án thực hiện theo hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư dự kiến 725,327 tỷ đồng.

Theo Sở KH&ĐT Khánh Hòa, lưu lượng giao thông đến Khu sân bay Nha Trang rất lớn, thường xuyên bị ách tắc, nhu cầu xây dựng, nâng cấp các tuyến đường đến đây rất cấp bách. Dự án này sẽ góp phần giải quyết ách tắc giao thông trên địa bàn Thành phố, với việc đầu tư 7 nút giao và 2 tuyến đường. Diện tích đất sử dụng cho Dự án khoảng 83.346 m2, thời gian hợp đồng dự án là 2 năm (2016 - 2017).

Trước đó, đề xuất 2 dự án BT Nút giao Ngọc Hội và Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cũng đã được phê duyệt, với tổng mức đầu tư dự kiến của 2 dự án khoảng 2.500 tỷ đồng.          

Việt Thắng