Duyệt Đề xuất Dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành theo hợp đồng BT

(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định phê duyệt đề xuất Dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Công ty CP Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn là nhà đầu tư đề xuất Dự án.

Dự án được xây dựng tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, gồm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 (diện tích 23,8 ha), Hợp Thành 2 (diện tích 25,47 ha); đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hợp Thành, diện tích 3,93 ha. 

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 420 tỷ đồng. Dự kiến giao nhà đầu tư khai thác quỹ đất khoảng 28,4 ha (khu đất quy hoạch Khu dân cư Hợp Thành) để thực hiện dự án khác. Tổng giá trị thu từ đất ở khoảng 426 tỷ đồng, nhà đầu tư phải trả khoản chênh lệch 6 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án dự kiến 6 năm (2018 - 2023). Quỹ đất dự kiến bàn giao cho nhà đầu tư theo 3 đợt, tương ứng với tiến độ thực hiện dự án BT. Đợt 1 sau 18 tháng kể từ thời điểm thực hiện dự án BT, bàn giao 7,95 ha; đợt 2 sau 18 tháng tiếp theo, bàn giao 7,95 ha; đợt 3 sau khi hoàn thành dự án BT, bàn giao 12,5 ha còn lại.

Việt Thắng