Được ký hợp đồng BT nhưng chưa được thanh toán

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT kể từ ngày 1/1/2018 - ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành.
Khi quỹ đất, nhà có giá trị thấp hơn giá trị dự án BT, có thể sử dụng quỹ đất khác để thanh toán phần chêch lệch. Ảnh: Nhã Chi
Khi quỹ đất, nhà có giá trị thấp hơn giá trị dự án BT, có thể sử dụng quỹ đất khác để thanh toán phần chêch lệch. Ảnh: Nhã Chi

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện Dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ, lưu ý về nguyên tắc áp dụng pháp luật, trong đó có nguyên tắc hồi tố phải thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...

Đối với quy định về tài sản công (quỹ đất, cơ sở nhà, đất...) để thanh toán, kết luận nêu rõ, trường hợp quỹ đất, cơ sở nhà, đất có giá trị thấp hơn giá trị dự án BT, ngoài việc sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán bằng tiền, có thể sử dụng quỹ đất khác có giá trị tương đương để thanh toán phần chêch lệch.

Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định trước ngày nghị định này được ban hành thì cấp có thẩm quyền được xem xét quyết định việc ký hợp đồng theo quy định, nhưng chưa được thanh toán hợp đồng cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các dự án BT đang triển khai thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Minh Thư