Đưa lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp ngang tầm khu vực

Đến năm 2020, lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp đạt trình độ ngang tầm các nước trong khu vực, trong đó một số sản phẩm ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới (xây dựng các nhà cao tầng, đường cao tốc, các nhà máy điện công suất lớn,…).

Đến năm 2020, lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp đạt trình độ ngang tầm các nước trong khu vực, trong đó một số sản phẩm ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới (xây dựng các nhà cao tầng, đường cao tốc, các nhà máy điện công suất lớn,…).

IMG

Ngành xây dựng đề ra mục tiêu đến năm 2020 có đủ năng lực thiết kế, giám sát, quản lý dự án đối với các công trình dân dụng cao trên 40 tầng 

Ảnh: Lê Tiên

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của ngành xây dựng được đưa ra tại Đề án Tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020.

 

Theo Đề án, về lĩnh vực đầu tư xây dựng, mục tiêu đến năm 2020 là xây dựng được hầu hết các công trình xây dựng thiết yếu bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, có giá thành cạnh tranh. Khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn nhà nước; hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh tiến độ dự án để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm của tư vấn từ 10% - 15%, xây lắp từ 8% - 12%. 

IMG

Bộ Xây dựng xác định, để phát triển lĩnh vực thi công xây lắp, phải nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn và công nhân kỹ thuật

 Ảnh: Tất Tiên

Để đạt được mục tiêu này, Đề án xác định định hướng tái cơ cấu đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng là phải đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, kể cả tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài. Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng tư vấn quy hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện, để quy hoạch phải thực sự đi trước một bước và có tính khả thi cao, làm cơ sở cho việc kế hoạch hóa đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 

Mục tiêu tổng quát của tái cơ cấu ngành xây dựng là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng chủ yếu. Phấn đấu giá trị sản xuất của toàn ngành tăng trưởng bình quân từ 9% - 14%/năm; một số sản phẩm chủ yếu có bước phát triển đột phá, cơ bản chiếm lĩnh được thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Đồng thời, hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi, có đủ năng lực thiết kế, giám sát, quản lý dự án đối với các công trình dân dụng cao trên 40 tầng, công trình công cộng, công trình hạ tầng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; tham gia vào lĩnh vực tư vấn điện hạt nhân, năng lượng tái tạo; tham gia tổng thầu EPC các dự án giao thông, năng lượng điện, thủy lợi, công trình công nghiệp khác. 

 

Đối với lĩnh vực thi công xây lắp, Đề án xác định phải nâng cao năng lực tổ chức, quản lý thi công xây lắp theo hướng chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa cao, làm chủ các công nghệ xây dựng tiên tiến, hiện đại để đảm nhận việc thi công các công trình có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật thi công tiên tiến. Tiếp thu công nghệ xây dựng các công trình nhà máy điện hạt nhân, công trình ngầm đô thị dạng tuyến và công trình ngầm dạng điểm sâu đến 30m. 

 

Ngoài ra, để phát triển lĩnh vực thi công xây lắp phải tăng cường nghiên cứu, áp dụng kết cấu công trình sử dụng các vật liệu mới, cường độ cao, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong thi công xây dựng để nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công, hạ giá thành sản phẩm. Tăng cường năng lực chuyên sâu về xây dựng, tổng thầu EPC các công trình năng lượng điện, giao thông, thủy lợi. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn và công nhân kỹ thuật; đảm bảo tỷ lệ công nhân xây dựng đã qua đào tạo đạt trên 50%; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu thi công các công trình hiện đại, quy mô lớn, phức tạp cao. 

Cao Dung

ngocthanh