Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Hài hòa lợi ích đối với người bị thu hồi đất

Ngày 28/2 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngày 28/2 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo Bộ TN&MT, Luật Đất đai năm 2003 là một trong những đạo luật quan trọng, cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành tạo thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai khá hoàn chỉnh, thể hiện những quan điểm đổi mới của Đảng, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật và các văn bản dưới Luật đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. Tuy nhiên, hiện Luật Đất đai năm 2003 vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do vậy, ý kiến người dân đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là vô cùng quan trọng.

IMG

Ảnh minh họa: LTT

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vấn đề thu hồi đất nằm trong Chương VI: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân. Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã trình bày rõ về một số điểm mới của chương này như: quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất, khắc phục tình trạng tùy tiện trong thu hồi đất. Quy định cụ thể việc xử lý đối với trường hợp đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được đưa vào sử dụng trong 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. 

 

Ngoài ra, còn có các quy định cụ thể như Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất “sạch”, sau đó Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; quy định khi xây dựng, mở rộng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cần phải quy hoạch và tổ chức thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn lực từ đất đai đầu tư cho các công trình này và hỗ trợ người có đất bị thu hồi.

 

Bổ sung quy định về trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB đã thỏa thuận được với người có đất bị thu hồi về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất được ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất. Đổi mới quy định về quản lý quỹ đất đã thu hồi theo hướng giao trách nhiệm này cho Tổ chức phát triển quỹ đất, kể cả đối với diện tích đã thu hồi tại khu vực nông thôn. Sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất theo hướng chuyển từ thẩm quyền chung của UBND sang thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND, trong đó Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

 

Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất theo 2 hình thức: Thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để giao, cho thuê đất theo hình thức chỉ định chủ đầu tư; trong đó có bổ sung quy định tổ chức họp để lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do các tổ chức chuyên nghiệp đảm nhận, nhà đầu tư không tham gia vào công việc này như trước đây.

 

Bổ sung quy định cưỡng chế quyết định về kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và quyết định thu hồi đất; quy định thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất theo hướng Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất là người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế; người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thì không được ủy quyền.

Nguyễn Quang

trungnam