Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018-2020 cao nhất là 6,75%

(BĐT) - Dự báo trên của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế -xã hội quốc gia công bố tại Hội thảo Khoa học quốc tế năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: “Phát hiện từ nghiên cứu thực chứng” diễn ra sáng ngày 24/11, tại Hà Nội.
Hội thảo Khoa học quốc tế năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: “Phát hiện từ nghiên cứu thực chứng”. Ảnh: Việt Anh
Hội thảo Khoa học quốc tế năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: “Phát hiện từ nghiên cứu thực chứng”. Ảnh: Việt Anh

Trung tâm này cho biết, trong giai đoạn 2018-2020, kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động bởi nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là dư địa cho điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa không còn nhiều. Các lợi thế so sánh truyền thống của nền kinh tế như chi phí lao động rẻ đang mất dần so với các nước chi phí thấp khác. Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lợi ích tự do hóa thương mại sẽ mất dần. Nguy cơ bị rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” có thể xảy ra… Theo đó, dự báo tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này ở kịch bản cao cũng chỉ đạt khoảng 6,75%; kịch bản cơ sở khoảng 6,53%.

Cũng tại Hội thảo này, Trung tâm đã công bố các phát hiện từ nghiên cứu thực chứng về năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam. Các phát hiện đều thống nhất quan điểm năng suất và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho tăng trưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, năng suất của nền kinh tế vấn còn thấp, tính đổi mới sáng tạo chưa cao, các doanh nghiệp Việt Nam chưa tạo được lợi thế so sánh cạnh tranh.

Việt Anh