Dự án đường ven biển: Báo cáo phần vốn Nhà nước trong tháng 8

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017. Ảnh: Lê Tiên
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017. Ảnh: Lê Tiên

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định để phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2017. Riêng phần vốn góp của Nhà nước cho các dự án đường ven biển đầu tư theo hình thức PPP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2017.

Bộ KH&ĐT phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 cho các dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư.

Các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư theo đúng quy định tại các quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo triển khai cho Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chậm trễ thông báo và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Quang Minh

Tin liên quan