Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông: Dồn lực cho giải phóng mặt bằng

(BĐT) - Để Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 hoàn thành đúng tiến độ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng mới đây đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung tối đa triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đến nay, các phần công việc của Dự án đang được triển khai gấp rút, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Để Dự án có thể hoàn thành vào năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ GPMB và công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trong đó, công tác GPMB là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ Dự án.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) và các cơ quan chức năng cung cấp đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết về tiến độ thực hiện Dự án, kế hoạch phân bổ vốn cho công tác GPMB. Chậm nhất, đầu quý II/2019 phải triển khai ngay công tác cắm mốc GPMB, mốc lộ giới theo hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB. Đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc đảm bảo tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án chi tiết GPMB theo quy định; thực hiện tốt chế độ phối hợp và cung cấp thông tin với chính quyền và cơ quan có liên quan của địa phương, đảm bảo minh bạch các thông tin về dự án đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây dựng. Đặc biệt cần thông tin về tiến độ thực hiện dự án thành phần theo định kỳ hàng tháng, quý để theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT báo cáo kịp thời các tồn tại, vướng mắc về cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến công tác GPMB, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương thống nhất phương án giao vốn để các địa phương thực hiện công tác đền bù, GPMB, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. UBND 13 tỉnh, thành phố có Dự án đi qua phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất; đồng thời hỗ trợ cung cấp các nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án, đảm bảo an toàn, an ninh, không để xảy ra điểm nóng trong quá trình thi công.

Để công tác GPMB được “êm thuận”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chủ đầu tư dự án thành phần GPMB và các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện GPMB Dự án, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, hợp lý của người dân.

Chủ tịch UBND các địa phương cũng được giao khẩn trương triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái định cư. Trường hợp thực sự cần thiết, cần áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, các địa phương xây dựng phương án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo Điều 26 Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND các địa phương phải khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai thủ tục xây dựng các khu tái định cư; chỉ đạo triển khai các thủ tục về thu hồi đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện kịp thời các thủ tục và triển khai di dời các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi Dự án.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và giá thành hợp lý cho công trình, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh nơi có Dự án đi qua chỉ đạo các ban, ngành chức năng của địa phương phối hợp với Bộ GTVT, các ban QLDA, tư vấn để thống nhất vị trí mỏ vật liệu đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng; ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác mỏ vật liệu cho các nhà đầu tư, các nhà thầu thi công Dự án.

Khánh Ngọc