Dự án điện mặt trời hưởng cơ chế giá bán 2.086 đồng/kWh

(BĐT) - Đây là một trong những điểm mới về cơ chế giá bán điện tại Thông tư số 16/2017/TT-BCT (TT16) quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời được Bộ Công Thương ban hành ngày 12/9/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo TT16, các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30/6/2019 theo Hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng 20 năm. Các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng. Bên cạnh đó, dự án điện mặt trời cũng sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... theo quy định hiện hành.      

Việt Anh