Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Quảng Ngãi đề xuất cơ chế đặc thù cho giải phóng mặt bằng

Để triển khai dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo đúng yêu cầu tiến độ đã đề ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Để triển khai dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo đúng yêu cầu tiến độ đã đề ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thống nhất một số cơ chế đặc thù cho Dự án trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và nguồn vốn để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, phần mở rộng của Nhà máy có tổng diện tích hơn 300 ha với diện tích đất khoảng 108,2 ha, trong đó, phần diện tích xây dựng khoảng 94 ha, phần diện tích hành lang an toàn khoảng 14,2 ha thuộc địa bàn các xã Bình Trị và Bình Thuận của huyện Bình Sơn. Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất để giao Chủ đầu tư rất phức tạp. Mặt khác, trình tự thủ tục hồ sơ xây dựng công trình cần nhiều thời gian cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện đầu tư. Do đó, để bảo đảm tiến độ đề ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cần triển khai một số cơ chế đặc thù cho Dự án trong công tác bồi thường (BT), giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư (TĐC).

IMG

Cụ thể, tại Văn bản số 6047/UBND-CNXD gửi PVN, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN thống nhất cùng trình Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn phục vụ công tác BT, GPMP, TĐC cho Dự án. Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện là 783,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương ứng cho tỉnh Quảng Ngãi là 54% tổng mức đầu tư (tương ứng 423 tỷ đồng) để xây dựng khu TĐC, đầu tư xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư mở rộng nghĩa địa Bình Trị; PVN ứng cho Tỉnh 46% tổng mức đầu tư (tương ứng 360,5 tỷ đồng) phục vụ cho công tác BT, GPMB và san dọn mặt bằng. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho tỉnh Quảng Ngãi ứng kinh phí để phục vụ phần công việc của Tỉnh, nhưng thủ tục tiếp nhận nguồn vốn có thể kéo dài, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN cho mượn nguồn kinh phí này (theo tiến độ triển khai).

 

Về phương thức hoàn trả nguồn vốn ứng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN nhất trí đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng cơ chế tương tự cơ chế đã được áp dụng cho dự án Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Vũng Rô (Phú Yên) là từ nguồn được trừ vào nguồn thuế VAT nhà thầu thi công NMLD Dung Quất trong tương lai. Theo kinh nghiệm từ việc xây dựng NMLD Dung Quất, Nhà máy Công nghiệp nặng Doosan…, phần thuế nhà thầu chiếm khoảng 3% so với tổng vốn đầu tư. Theo đó, 3% của tổng mức đầu tư của dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất (1,81 tỷ USD) là khoảng 1.150 tỷ đồng.

IMG

Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được xây dựng trên tổng diện tích hơn 300 ha

Ảnh: Lê Tiên

Về cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản, để phục vụ TĐC dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng NMLD Lọc dầu Dung Quất, Tỉnh đề nghị giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất xây dựng dự án Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trong đô thị Vạn Tường. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị PVN thống nhất cho phép trình thẩm định, phê duyệt dự án Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường để triển khai các thủ tục tiếp theo trong khi chờ thẩm định nguồn vốn đầu tư Dự án. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường có tính chất khẩn cấp để phục vụ BT, hỗ trợ TĐC, GPMB dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng NMLD Lọc dầu Dung Quất. Do đó, cần cho phép áp dụng tính chất khẩn cấp của dự án này để chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, lập và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán. Trước mắt, tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng dự án Khu TĐC đợt 1 trên diện tích 23,5 ha với tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ thực hiện dự án Nghĩa địa Bình Trị mở rộng (giai đoạn 2) để di dời mồ mả phục vụ dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng NMLD Lọc dầu Dung Quất, trong đó phải tính đến nhu cầu của người dân trong tương lai và cho phép sử dụng nguồn vốn GPMB, tạo quỹ đất sạch cho Dự án. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh để chỉ đạo công tác BT, TĐC và GPMB, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh định kỳ tháng họp một lần để chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, trường hợp cần thì Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổ chức họp bất thường.

 

Đối với các Sở, ban, ngành của Tỉnh, trách nhiệm chung là thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại Quyết định về BT, hỗ trợ TĐC của UBND Tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh và trước pháp luật khi thực hiện không đúng trách nhiệm, làm chậm trễ tiến độ BT, hỗ trợ TĐC và GPMB. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kịp thời bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện Dự án đúng kế hoạch đề ra; Kho bạc Nhà nước có cơ chế kịp thời giải ngân để bảo đảm chi trả tiền BT, GPMB…

Lê Xuân

 

 

ngocthanh