Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” giải ngân chậm

Tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo (BCĐ) dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội”,

Tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo (BCĐ) dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn _ Trưởng BCĐ Dự án cho rằng, kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân nguồn vốn tổng thể Dự án còn thấp so với tiến độ đã đề ra. 

 

Do thời gian thực hiện của Dự án không còn nhiều, do đó, đối với Kế hoạch hoạt động số 4 của Dự án, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị liên quan cần tập trung vào khung kế hoạch chung của Dự án đã được duyệt; ưu tiên hoàn thiện các nội dung, hợp phần lớn đang dở dang, gần hoàn thành; tăng cường công tác truyền thông, ứng dụng và chuyển giao các kết quả của Dự án; tập trung hoàn thiện các thủ tục đóng Dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam và EU.

 

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đề nghị Ban Quản lý dự án (BQLDA) nghiên cứu điều chỉnh, chi tiết hóa một số nội dung Kế hoạch hoạt động số 4 của Dự án bảo đảm thiết thực, ứng phó với tình hình thực tế, phù hợp với các quy định. Từ nay đến khi kết thúc Dự án, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn yêu cầu BQLDA vào ngày 25 hàng tháng có văn bản báo cáo Trưởng BCĐ tình hình triển khai Dự án theo Kế hoạch hoạt động số 4 để BCĐ kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

 

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ khẩn trương báo cáo kết quả kiểm tra Dự án, báo cáo lãnh đạo Bộ và chủ trì phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn các thủ tục kết thúc Dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Hiệp định tài chính đã ký. Thống nhất về nguyên tắc cần gia hạn thời gian thực hiện Dự án trên cơ sở tính hiệu quả, bền vững của Dự án. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn giao Tổng cục Du lịch chủ trì, BQLDA, Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp báo cáo, đề xuất cụ thể, tham vấn phái đoàn EU xem xét khả năng gia hạn Dự án và triển khai đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, báo cáo lãnh đạo Bộ.

 BK

ngocthanh