Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Xin giải ngân hạng mục bổ sung

(BĐT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Văn bản số 5374/BGTVT-CQLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép thực hiện các thủ tục giải ngân cho Hạng mục bổ sung an toàn giao thông thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1). 
Theo tính toán của VEC, Hạng mục an toàn giao thông thuộc Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai nếu được bổ sung vào Gói thầu A8 sẽ có giá trị thấp nhất. Ảnh: Lê Tiên
Theo tính toán của VEC, Hạng mục an toàn giao thông thuộc Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai nếu được bổ sung vào Gói thầu A8 sẽ có giá trị thấp nhất. Ảnh: Lê Tiên

Trong 8 gói thầu của Dự án, hạng mục này dự kiến được bổ sung vào Gói thầu A8 – gói thầu có tiến độ thi công và hoàn công quyết toán tốt hơn các gói thầu khác.

Nhà thầu của 5/8 gói thầu từ chối hạng mục bổ sung

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Ngày 23/9/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý sử dụng vốn dư của Dự án để đầu tư bổ sung khối lượng cho một số hạng mục cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường và đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, giao Bộ GTVT rà soát khối lượng cần bổ sung thực hiện trong phạm vi vốn dư, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án.

Hạng mục bổ sung an toàn giao thông đã được Bộ GTVT phê duyệt trong tổng mức đầu tư Dự án điều chỉnh. Theo Khoản 3 Điều 3 của Luật Đấu thầu 2013 và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, các quy định của Hiệp định vay và quy định hướng dẫn của ADB sẽ được ưu tiên áp dụng. Về nội dung này, nhà tài trợ ADB đã đề nghị áp dụng hình thức lệnh thay đổi hợp đồng đối với các hạng mục bổ sung an toàn giao thông ngoài phạm vi của các hợp đồng gốc vào các gói thầu xây lắp của Dự án.

Báo cáo của VEC cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có 8 gói thầu xây lắp chính (từ A1-A8), tuy nhiên, Hạng mục bổ sung an toàn giao thông dự kiến chỉ được thực hiện với 3 gói thầu (từ A6-A8), do các nhà thầu của 5 gói thầu (từ A1-A5) hiện đã từ chối không thực hiện tiếp các hạng mục này.

Theo tính toán của VEC, Hạng mục an toàn giao thông nếu bổ sung vào Gói thầu A8 sẽ có giá trị thấp nhất. Nhà thầu của gói thầu này cũng sẽ có tiến độ thi công và hoàn công quyết toán tốt hơn Gói thầu A6 và A7. Trên cơ sở tính toán này, Bộ GTVT đã phê duyệt dự toán các hạng mục bổ sung, trong đó toàn bộ chi phí Hạng mục bổ sung an toàn giao thông thuộc dự toán Gói thầu A8. Sau khi được phê duyệt, VEC đã thực hiện các thủ tục bổ sung Phụ lục hợp đồng Gói thầu A8 và đã được ADB chấp thuận tại thư ngày 28/10/2016.

Bộ GTVT đánh giá, Bộ và VEC với vai trò là người quyết định đầu tư và chủ đầu tư Dự án đã thực hiện theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án ODA. Việc điều chỉnh hợp đồng này được thực hiện theo đúng ý kiến của Nhà tài trợ và đảm bảo tiết kiệm nhất chi phí đầu tư xây dựng. 

Thanh toán chậm sẽ tăng rủi ro cho Chủ đầu tư

Khoản vay của ADB cho Dự án (giai đoạn 1) dự kiến sẽ đóng vào ngày 31/12/2017. Vì vậy, thời gian thực hiện và hoàn thành các hạng mục bổ sung, trong đó có Hạng mục an toàn giao thông không còn nhiều. Tính đến thời điểm ngày 10/4/2017, mặc dù khối lượng thi công các hạng mục bổ sung của Gói thầu A8 đã đạt 40% giá trị, nhưng nhà thầu vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào, bao gồm cả khoản tạm ứng hợp đồng. Việc chậm trễ xử lý kiểm soát chi và thanh toán cho nhà thầu theo Bộ GTVT sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đồng thời làm tăng rủi ro Chủ đầu tư có thể bị phạt do không thực hiện đúng các điều kiện hợp đồng.

Bộ GTVT cho rằng, do khối lượng công việc bổ sung của Dự án được thực hiện theo hình thức bổ sung hợp đồng nên không có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và không thuộc trường hợp phải xem xét áp dụng Điều 26 của Luật Đấu thầu 2013. Vì vậy, Bộ GTVT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép thực hiện các thủ tục giải ngân các hạng mục bổ sung thuộc Dự án, đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án nằm trong thời hạn khoản vay có hiệu lực.

Bích Thảo