Dự án BT tại Thái Bình chọn được nhà đầu tư

(BĐT) - Công ty CP BIDGROUP vừa được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án BT Xây dựng, chỉnh trang Khu tập thể 4-5 tầng, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, có tổng mức đầu tư hơn 312,2 tỷ đồng.

Khu đất dự kiến giao cho nhà đầu tư được lựa chọn là khu đất cạnh dự án BT có diện tích khoảng 9.580m2. Các khoản chi phí Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT dự kiến khoảng 157,7 tỷ đồng. Tổng giá trị quyền sử dụng khu đất đối ứng là 237,7 tỷ đồng.   

Trần Tuyết