Đón cơ hội đầu tư xanh, mua sắm công xanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tổ chức Hội thảo công bố Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tổ chức Hội thảo công bố Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”. Dự án nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

IMG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải loại bỏ dần các rào cản đối với tăng trưởng xanh

Cụ thể, Dự án sẽ hỗ trợ ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để thực hiện lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và phát triển các-bon thấp trong quá trình xây dựng Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành và cấp tỉnh. Thời gian thực hiện Dự án là 4 năm với tổng kinh phí 4,128 triệu USD với mục tiêu nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam. 

 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương, việc ban hành Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam năm 2012 và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trong năm 2014 cho thấy, Việt Nam là một trong số những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh. Dự án mới này sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu hướng tới của Việt Nam về đầu tư xanh và lồng ghép tăng trưởng xanh hơn trong định hướng chính sách mới cho Việt Nam trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm tới.

 

Đại diện UNDP đánh giá, Việt Nam đã có tầm nhìn xa và có cam kết chính trị rõ ràng thể hiện qua việc công bố Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam năm 2012 và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh năm 2014. Kể từ khi Việt Nam thông qua Chương trình nghị sự về tăng trưởng xanh, UNDP đã là đối tác bền vững của Việt Nam và sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm triển khai các chính sách tăng trưởng xanh.

 

Theo các chuyên gia, bên cạnh “tăng tưởng xanh”, khái niệm “mua sắm công xanh” cũng đang được dư luận quan tâm. Tại Việt Nam, thuật ngữ “mua sắm công xanh” mới chỉ xuất hiện trong một số văn bản gần đây liên quan đến Chiến lược Tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược này. Còn “mua sắm công xanh” là một quá trình các cơ quan công quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ, trong đó có tính tới yếu tố giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời của các sản phẩm, dịch vụ này để so sánh lựa chọn hàng hóa, dịch vụ. 

 

Tại Hội thảo, đại diện UNDP, bà Pratibha Mehta nhấn mạnh: “Ứng phó với biến đổi khí hậu thực sự là hành động có ý nghĩa. Đầu tư xanh chính là định hướng đầu tư đúng đắn”. Đồng thời, bà Pratibha Mehta lưu ý rằng: “Chính những quốc gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có tầm nhìn xa sẽ đi đầu trong cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và gặt hái những thành công xứng đáng nhất”. Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng cho rằng, Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực then chốt liên quan đến tăng trưởng xanh. Dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cũng như các địa phương trong việc thực hiện và theo dõi hiệu quả quá trình triển khai Chiến lược Tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động của Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng chính sách thúc đẩy đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và hỗ trợ huy động các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh của Việt Nam.

 

Về phía Bộ KH&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, Bộ KH&ĐT sắp tới sẽ rà soát khung chính sách của Nhà nước về đầu tư và phối hợp với Bộ Tài chính để đánh giá các công cụ chính sách tài khóa, từ đó xác định những điểm còn thiếu và đề xuất hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế xanh hơn. Bộ KH&ĐT cũng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát các chính sách khuyến khích về đầu tư cho mạng lưới vận tải hiệu suất năng lượng bằng việc loại bỏ dần các rào cản cho tăng trưởng xanh. Chính vì vậy, Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hình thành mối quan hệ đối tác công - tư để đón nhận những cơ hội mới về đầu tư xanh.

Bài và ảnh: Ngô Trần

ngocthanh