Đối thoại hợp tác công - tư cấp địa phương tại Quảng Nam

(BĐT) - Diễn đàn đối thoại hợp tác công - tư (PPP) cấp địa phương sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 11/10. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư theo hình thức PPP đối với các chương trình quy mô cấp địa phương. Tại Diễn đàn, các chuyên gia sẽ chia sẻ kiến thức về nguyên lý của mô hình PPP, giới thiệu các dự án đầu tư theo hình thức PPP thành công cấp bộ, cấp tỉnh.

Về phía địa phương, UBND các tỉnh, thành phố sẽ trình bày về những dự án dự kiến sẽ đầu tư theo hình thức PPP; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và những bài học kinh nghiệm của các địa phương đã triển khai thành công dự án.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra các cuộc đối thoại tập trung vào các nhóm lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP như giao thông, hạ tầng đô thị, môi trường, cấp nước, cấp điện, xử lý chất thải...         

Tuấn Dũng