Đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã chủ trì buổi đối thoại chính sách cấp cao với đoàn đại biểu Hàn Quốc...

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đã chủ trì buổi đối thoại chính sách cấp cao với đoàn đại biểu Hàn Quốc xung quanh Chương trình chia sẻ tri thức (KSP) tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013.

IMG

Ảnh: Đ. Trung

Chương trình KSP giai đoạn 2009 - 2011 tại Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ xây dựng các chính sách phát triển kinh tế trung và dài hạn cho Việt Nam đã kết thúc. Ở giai đoạn này, Chương trình KSP đã hoàn thành 26 chuyên đề nghiên cứu thuộc 8 chủ đề và thực hiện 3 chương trình tăng cường năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách cho các quan chức và chuyên gia Việt Nam công tác tại một số Bộ, ngành, viện nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương đánh giá cao những kinh nghiệm của Hàn Quốc, cũng như những đề xuất và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. Kết quả đạt được của Chương trình KSP đã đóng góp hữu ích cho công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của Việt Nam.

 

Trong giai đoạn 2012 - 2013, Chương trình KSP đã tiến hành khảo sát nhu cầu và nghiên cứu thí điểm trong năm 2012 với 4 chuyên đề chính để Hàn Quốc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm gồm: Nâng cao hiệu quả của đầu tư công tại Việt Nam từ kinh nghiệm Hàn Quốc; Cơ chế thực hiện các dự án đô thị mới – Cấp vốn cho các dự án đô thị mới; Những chỉ dẫn đối với Viện Khoa học và Công nghệ theo mô hình của Hàn Quốc; Dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2011 - 2020 và thành lập Cơ quan Thông tin việc làm tại Việt Nam. Nội dung chi tiết các khảo sát, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong Chương trình KSP năm 2012 được công bố vào ngày hôm nay (14/3/2013). 

IMG

Ảnh: Tất Tiên

Nhấn mạnh tại buổi đối thoại, ông Dae Hee Yoon, nguyên Bộ trưởng Bộ Điều phối Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc cho biết: Chương trình KSP không có ý định đưa ra bất kỳ một giải pháp cuối cùng hoặc cách thức dứt khoát nào để phát triển kinh tế một cách cụ thể, mà chỉ phân tích những vấn đề kinh tế của một nước, qua đó tư vấn phương án chính sách thực tiễn, hữu ích dựa trên tham khảo trường hợp và kinh nghiệm của Hàn Quốc.

 

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, trong năm còn lại của Chương trình KSP giai đoạn 2012 - 2013, Việt Nam mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa từ Chương trình KSP, trong đó nhấn mạnh tới 3 lĩnh vực trọng tâm là: phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo tiền đề cho Việt Nam hướng tới mục tiêu cơ bản công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vào năm 2020; phát triển kinh tế biển dựa trên việc khai thác tối đa tiềm năng biển của Việt Nam; xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tri thức giúp Việt Nam hướng tới nền kinh tế tri thức vào năm 2020.

Trần Tuyết

trungnam