Doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả hơn 5 năm trước

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa tổ chức họp báo ngày 27/6 tại Hà Nội công bố Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước, số liệu Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013.

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa tổ chức họp báo ngày 27/6 tại Hà Nội công bố Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước, số liệu Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, thống kê về doanh nghiệp (DN) là một trong những thông tin được đặc biệt quan tâm. 

 

DN tăng nhanh về số lượng…

 

Đây là nhận định được Tổng cục Thống kê đưa ra khi công bố kết quả chính thức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tại Họp báo. Theo kết quả Tổng điều tra, bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2011, số lượng DN tăng 21%, trong đó tăng nhanh nhất là khu vực DN ngoài nhà nước (NN) với tốc độ 21,7%, khu vực DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 16,4%. Riêng khu vực DNNN mỗi năm giảm 2,5% do chủ trương cổ phần hóa, đổi mới, sắp xếp lại DN.

 

Về vốn huy động cho khu vực DN đạt 14.863 tỷ đồng (năm 2011), gấp 4,4 lần năm 2006, bình quân giai đoạn 2006 - 2011 mỗi năm thu hút thêm 34,6% vốn cho sản xuất kinh doanh. Thời điểm 31/12/2011, khu vực DNNN thu hút 4.857 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,5% toàn DN (năm 2006 chiếm 30,3%); DN ngoài NN thu hút 7.619 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,3%; khu vực  DN FDI thu hút 2.387 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,1%. 

 

Xét về quy mô lao động, đa phần các DN Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa. Trong số 341,6 nghìn DN tại thời điểm 31/12/2011, số DN quy mô lớn là 7,7 nghìn DN, chiếm tỷ trọng 2,3%; DN nhỏ và vừa là 333,8 nghìn DN, chiếm tỷ trọng 97,7%.

 

... Nhưng giảm về chất lượng và hiệu quả hoạt động

 

Tổng điều tra của Tổng cục Thống kê nêu rõ, tuy tăng nhanh về số lượng nhưng nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN trong 5 năm qua chưa cao. Kết quả Tổng điều tra cho thấy, tỷ lệ số DN kinh doanh có lãi năm 2011 là 53,9%, thấp hơn tỷ lệ 65,7% của năm 2006. Tỷ lệ số DN kinh doanh không lãi, không lỗ là 3,2%, tương đương năm 2006. Còn lại 42,9% số DN kinh doanh thua lỗ, cao hơn tỷ lệ 31,1% của năm 2006. Nguyên nhân được đưa ra chủ yếu do năm 2011 nền kinh tế toàn cầu (trong đó có Việt Nam) đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy giảm. Xét theo thành phần kinh tế, năm 2011, tỷ lệ số DN kinh doanh có lãi thuộc khu vực DNNN đạt cao nhất với 80,8%, khu vực DN ngoài NN đạt 53,7% và khu vực FDI đạt 53,8%.

 

Cũng tại buổi họp báo, Tổng cục Thống kê đã công bố các số liệu về tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013, trong đó:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước ước tăng 4,9%.  

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 2,4%.

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,2%.

- Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành ước đạt 325,3 nghìn tỷ đồng.

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số nợ (tính bằng tổng nợ phải trả/tổng vốn chủ sở hữu) thời điểm 31/12/2011 toàn DN là 2,1 lần. Chỉ số nợ năm 2011 cao nhất là khu vực DNNN với 3,3 lần, tiếp đến là khu vực DN ngoài NN với 1,8 lần, còn khu khu vực DN FDI chỉ có 1,3 lần. 

 

Tổng điều tra cũng phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN dựa trên hiệu suất sinh lời trên tài sản và hiệu suất sinh lời trên doanh thu. Theo đó, hiệu suất sinh lời trên tài sản toàn DN năm 2011 đạt 2,5%, trong đó, khu vực DN FDI có hiệu suất sinh lời trên tài sản năm 2011 đạt cao nhất với 4,8%. khu vực DNNN với 3,2% và thấp nhất là khu vực DN ngoài NN chỉ có 1,2%. Bên cạnh đó, hiệu suất sinh lời trên doanh thu toàn DN năm 2011 chỉ đạt 3,2%. Kết quả Tổng điều tra nhấn mạnh, thời điểm năm 2011 là năm nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng, suy giảm nên tỷ lệ DN kinh doanh thua lỗ và đạt lợi nhuận thấp là phổ biến nên điều này đã phần nào lý giải cho những kết quả thấp trong hiệu suất sinh lời của DN trong năm này.

H. Bình – B. Khánh

trungnam